Encyclo


Screenshots

Samenvatting

(Deze app is gemaakt in opdracht van Slot Webcommerce B.V.)


Zoek de betekenis op van meer dan een miljoen Nederlandse woorden met Encyclo. Encyclo is een met de hand samengestelde zoekmachine voor definities. Je zoekopdracht wordt opgezocht in meer dan 1000 Nederlandstalige woordenlijsten waaronder Wikipedia en het ANW. We tonen je de eerste 250 letters van elke definitie. Voor de volledige definitie klik je door naar de gevonden woordenlijsten.

Find it in your appstore:

For Android:

For iOS:

For Blackberry:

There is still work in progress to have this app available in Blackberry World as soon as possible...

For Windows Phone: