Tables

To BlackBerry World Free version : Tables
Simple free app for children of age 7/8 to practice the multiplication tables.

During a configurable amount of time, answer the multiplication-table questions.

At the end, you will see your score:

- Number of good answers
- Number of Wrong answers
- Number of skipped answers
- Average time per good answer

Try to beat yourself!

==============================================

Eenvoudige gratis app voor kinderen in groep 4/5 voor het oefenen van de tafels (0-10) van vermenigvuldiging.
 
Voor een instelbare tijd, antwoord geven op tafel sommen.
 
Aan het eind krijg je de score:
 
- Aantal juiste antwoorden
- Aantal foute antwoorden
- Aantal overgeslagen sommen 
- Gemiddelde tijd per goed antwoord
 
Probeer jezelf te verslaan!